Mijn gebed

We ervaren gebed als de motor van ons dagelijks leven. Tevens is het een bemoediging te weten dat er mensen voor ons bidden.

We willen u vragen te bidden voor het slagen van ons project in het algemeen; als ook voor de jongeren uit de sloppenwijk die begeleiding zo hard nodig hebben.

We vragen specifiek uw gebed voor onderstaande punten.

  • Jongeren die werken op ons plot
  • Jac-Louis en Gijsbertha en Kees en Linda en hun kinderen
  • Vrede in ons hart en compassie voor de mensen die we ontmoeten

Mijn gift

Voor het levensonderhoud

Wij zijn financieel geheel afhankelijk van giften. Voor ons levensonderhoud is een thuisfrontcommissie gevormd. Zij proberen d.m.v. activiteiten en werving van sponsors aan voldoende financiële middelen te komen.

Helpt u mee?

U kunt dit doen door middel van een periodieke gift
Voor onze TFC is dit het fijnst. Met vaste maandelijkse giften is het makkelijker inzicht te krijgen in de jaarlijkse inkomsten.

Het is mogelijk dat we dit regelen via een automatische incasso. U geeft dan via een formulier opdracht dat de bank automatisch een bedrag afschrijft van uw bankrekening. Als u dit wilt, wilt u dan het onderstaande formulier invullen?

U kunt het ook zelf regelen in uw eigen bankomgeving. U kunt daar ook uw gift periodiek instellen.

Ten slotte willen we u nog wijzen op de mogelijkheid die de Belastingdienst geeft. U kunt een machtiging geven waarbij u uw gift voor 5 jaar vastlegt. Uw gift is dan 100% aftrekbaar van de belasting. Wanneer u dit wilt, kunt het kenbaar maken via ons contactformulier

U kunt ons ook financieel steunen door het geven van een eenmalige gift.
Hiervoor kunt u onderstaande doneerknop gebruiken.

Mijn gift voor een specifiek doel

Uw giften voor een specifiek doel zijn ook heel erg welkom. Als u dit in gedachten hebt, kunt u via ons contactformulier hierover met ons van gedachten wisselen wat betreft het specifieke doel.

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning!


Mijn komst

Wie zich aangesproken en ook aangetrokken voelt tot dit project nodigen we hartelijk uit bij ons te komen werken. Ook jongeren die een stageplaats zoeken in het buitenland kunnen bij ons terecht.

Jullie kunnen dan letterlijk de handen uit de mouwen steken en de schouders zetten onder dit project. Jullie zullen dan zelf ervaren hoe het is met jongeren en soms ook ouderen samen te werken uit de plaatselijke gemeenschap.

We vragen een eenmalig bedrag van € ??? voor deze werkervaring. Ook de reiskosten zijn voor eigen rekening. Verder zijn er op onze locatie geen verblijfskosten.   Verdere vragen en eventueel aanmeldingen kunnen via ons e-mailadres. Zie contactformulier.