Onze missie
We willen jongeren leren God lief te hebben en ze zó perspectief bieden voor de toekomst!

Onze visie
Allereerst zien we het voor ons dat we jongeren een veilige haven bieden, waarin ze ruimte hebben om te leren, te vallen en weer op te staan.

We willen een veilige haven zijn waarin we elkaar zien door de ogen van de Heere Jezus, waarin we hoop hebben voor de toekomst en waarin we liefde uitdragen naar elkaar en de gemeenschap.

Daarnaast willen we door middel van ons project de gemeenschap van Light for the Children in Gobabis meer zelfvoorzienend maken.

Onze strategie
We hebben bij het realiseren van onze plannen de volgende doelen voor ogen:

 • jongeren praktisch onderwijs geven. We denken hierbij ook aan jongeren die om wat voor reden ook buiten het schoolsysteem vallen en in de criminaliteit terecht komen
 • jongeren werkgelegenheid bieden en hen leren zelf een bestaan op te bouwen
 • jongeren leren leven vanuit de principes van Jeremia 29:5 ‘Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan’:
  – zorgen voor voedsel, waardoor er inkomsten zijn
  – beheren van de inkomsten: niet alles uitgeven, maar delen, sparen en investeren
  – werken aan familieverhoudingen
  – leven vanuit een levende relatie met onze Heere Jezus Christus.

We hebben daarnaast ook de volgende financeel-zakelijke doelen:

 • het project Lech Acharai moet een winstgevend project worden
 • de winst zal bestemd zijn voor:
  + levensonderhoud veldwerkers Light for the Children
  + investeringen in het bedrijf
  + ondersteuning Light for the Children

  Hierbij is ons doel om na een periode van 5 jaar niet meer afhankelijk te zijn van donaties uit Nederland voor het levensonderhoud van de veldwerkers van Light for the Chilren.

Verantwoording

Wij nemen besluiten in nauw overleg met meerdere raadgevers (de andere veldwerkers, leden van onze TFC, voorzitter van Tree of Life en plaatselijke vrienden). Wanneer wij na voortdurend gebed en gesprekken vrede ervaren in ons hart nemen wij besluiten. Wij communiceren belangrijke beslissingen vervolgens via nieuwsbrieven en deze website.