Voor het levensonderhoud

Wij zijn financieel geheel afhankelijk van giften. Voor ons levensonderhoud is een thuisfrontcommissie gevormd. Zij proberen d.m.v. activiteiten en werving van sponsors aan voldoende financiële middelen te komen.

Helpt u mee?

U kunt dit doen door middel van een periodieke gift
Voor onze TFC is dit het fijnst. Met vaste maandelijkse giften is het makkelijker inzicht te krijgen in de jaarlijkse inkomsten.

Het is mogelijk dat we dit regelen via een automatische incasso. U geeft dan via een formulier opdracht dat de bank automatisch een bedrag afschrijft van uw bankrekening. Als u dit wilt, wilt u dan het onderstaande formulier invullen?

U kunt het ook zelf regelen in uw eigen bankomgeving. U kunt daar ook uw gift periodiek instellen.

Ten slotte willen we u nog wijzen op de mogelijkheid die de Belastingdienst geeft. U kunt een machtiging geven waarbij u uw gift voor 5 jaar vastlegt. Uw gift is dan 100% aftrekbaar van de belasting. Wanneer u dit wilt, kunt het kenbaar maken via ons contactformulier

U kunt ons ook financieel steunen door het geven van een eenmalige gift.
Hiervoor kunt u onderstaande doneerknop gebruiken.

Mijn gift voor een specifiek doel

Uw giften voor een specifiek doel zijn ook heel erg welkom. Als u dit in gedachten hebt, kunt u via ons contactformulier hierover met ons van gedachten wisselen wat betreft het specifieke doel.

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning!